Fiskeregler

  • Kun 1 laks kan aflives pr. person/sæson. Gælder kun når kvoten er åben.
  • Der skal afleveres skæl og vævsprøve fra alle laks som hjemtages.
  • Der må max. fanges 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.
  • Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på hjemmesiden www.skjernaasam.dk inden kl. 24.00
  • Kun 1 krog på linen.
  • Det er ikke tilladt at fiske når vandtemperaturen er over 18 gr.
  • Læs mere om fiskeregler på www.skjernaasam.dk
Fiskerisæsonen starter 16. april og slutter 15. oktober

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og har sit udspring ved Tinnet krat kun hundrede meter fra Gudenåens udspring. Skjern Å slutter sit løb i Ringkøbing Fjord, hvor den med forgreninger, sideløb og tilløbsåer tilsammen har løbet mere end 1500 kilometer og afvandet mere end 11 % af den samlede afvanding af hele Jylland. 

Der blev i 2021 fanget 1502 stk. laks i Skjern Å.

Se fangstrapport for laks i 2021: https://skjernaasam.dk/catchreport/?getyear=2021&species=salmons.

Bemærk vores overnatnings muligheder ligger kun 1 km fra Borris Krog Bro.